Presentation

Innehåll

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senast uppdaterad
5 oktober 2015

 

 

 
Reid-Ar RISTI  (Reidar ristade -eller- fritt översatt: Det var Reidar som fixade till denna hemsida)
 
 Athos, Det Heliga Berget

- på grekiska Aghion Oros - Άγιον Όρος - i nordöstra Grekland är sedan bysantinsk kejsartid ett autonomt område med monastisk inriktning. Inom den ortodoxa kristenheten är det ett andligt centrum. Många kallelser ansluter sig varje år till de numera cirka 2 400 munkarna och antalet noviser ökar ständigt. Förutom de 17 grekiska klostren är av de övriga tre ett vardera bulgariskt, ryskt och serbiskt. I det sistnämnda finns 40 munkar och sex noviser. Dessutom lever munkar i andra boendeformer såsom kalýver och kathísmata eller i kellier. Inte så få har dragit sig tillbaka som eremiter. Beslutet om 20 kloster fattades 1574 och detta antal får inte ändras. Det bör redan här nämnas att en icke-ortodox besökare i de flesta kloster vid gudstjänster inte får gå fram i kyrkan utan måste sitta eller stå i exonarthex, dvs. alldeles innanför dörren. Detta gäller även för en katolik som jag. I vissa kloster är det för icke-ortodoxa förbjudet att överhuvud taget bevista en gudstjänst och att inta måltider tillsammans med munkarna och ortodoxa pilgrimer. Den heterodoxe får komma in i matsalen när de andra har ätit. Detta hindrar inte att han i övrigt bevisas stor generositet i klostret. Samtliga fotografier, utom några bilder under rubriken Hilandár i lågor, har tagits av mig under mina vistelser på Athoshalvön sedan 1996.

I det följande presenterar jag i ord och bild vad som ibland även kallas munkrepubliken Athos.

Sven H. Gullman

Den 2,033 meter höga Athosklippans exakta position är 4009'23.0'' N, 24o 19'29.0'' E. Den består av marmor men på lägre nivåer utgörs berggrunden av glimmer, gnejs och skiffer.

Athoshalvön förknippas sedan gammalt med kvinnoförbud. Enligt en tradition från apostlarnas dagar kom jungfru Maria och aposteln Johannes till den plats där klostret Ivíron långt senare skulle uppföras. Sedan dess får ingen kvinna uppehålla sig på halvön – Jungfru Maria, Guds Moder, den Allheliga, representerar i stället alla kvinnor.

 


Karta över nordöstra Grekland.
 

 Halvön Halkidikí består av tre utlöpare. Den till höger är Athoshalvön, cirka fem mil lång och 8 – 12 km bred.

Länk till innehållet