Presentation

Startsida

Innehåll

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av Sven H. Gullman utgivna böcker
Valamo - Klostret i Ladoga

Utgiven 2015 av bokförlaget Alhambra,
134 sidor, illustr.
ISBN 978-91-87771-36-1

Valamo - Ladoga - Karelen. Det är tre namn som är bekanta för de flesta. Valamo och kloster hör ihop.
Sjön Ladoga omges av Karelen. Karelen är ett geografiskt begrepp och ligger i två länder, Ryssland och Finland.
Stora delar av den ryska delen bildar numera Karelska republiken inom den ryska federationen.


F
ram till 1940 hade befolkningen på den finländska sidan starka ortodoxa inslag; den hade sedan lång tid tillbaka rotat sig inom ett begränsat område i öster, men också dess förfäder fick en gång i tiden uppleva vad flykt innebar.

Den 14 december 1989, en dag när kylan hade slagit till och marken var vit av snö, återupplivades klostret Valaam – Valamo på finska – i sjön Ladoga efter närmare femtio år. Fyra prästvigda munkar och två noviser steg i land på ön med samma namn som klostret. I och med kunde det monastiska livet tas upp igen ...

I denna upplysande bok berättar Sven H Gullman om Valamoklostrets dramatiska historía genom tiderna. Boken har illustrerats med både färg- och svartvita bilder.