Presentation

Startsida

Innehåll

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av Sven H. Gullman skrivna artiklar i årsböcker

Själavård bland storsjöfiskare på Shetland 

Särtryck ur Bohuslän Årsbok 2005, utg. av Bohusläns hembygdsförbund och Bohusläns museum. 32 sidor, häft., illustr.

Pris 30:- inkl. porto

 

 Sedan andra delen av 1800-talet bedrev bohuslänska fiskare under sommarmånaderna fiske på bankarna utanför Shetlandsöarna i synnerhet efter långa. Den blev efter ett halvår julens lutfisk. Den schartauanska fromhetstraditionen var stark i Bohuslän och fiskarna var hemifrån vana vid att om söndagarna gå i kyrkan. Den närmaste hamnen på norra Shetland var Baltasound. Där kom från 1901 att bedrivas själavård genom präster som sändes från Sverige. 1910 byggdes en kyrka, av lokalbefolkningen kallas Swedish Kirk. Med undantag för åren under världskrigen kom den att vara en trygghetens plats för storsjöfiskarna från Bohuslän. Den erbjöd inte endast gudstjänster och bibelsamtal. Den blev också en hemort på främmande mark. 1961 upphörde verksamheten helt och kyrkan såldes. Avslutad är även epoken med bohuslänskt långafiske. Numera importeras lutfisken från Norge.

För första gången finns nu en samlad beskrivning av den svenska själavården på Shetland under sextio år. Historiken ger inte bara en fyllig bakgrund utan går också in i prästernas reserapporter efter avslutad tjänstgöring och hemkomst. På så sätt görs verksamheten levande för läsaren.  

 

Den intresserade kan beställa särtrycket här genom att skicka ett mail till författaren.

Läs recensioner ...