Presentation

Startsida

Innehåll

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av Sven H. Gullman skrivna artiklar i årsböcker
Bohuslän

Jubileumsbok  utgiven 2007 av Bohusläns Gille i Stockholm .
221
sidor, inb., illustr.

Närmare information om boken och dess författare finns att hämta på www.bohusgillet.se

 

 

 

 

 

Sven H Gullman medverkar i boken med följande:

Symbolspråk i bohuslänska kyrkor

Värderingarna av höger och vänster, norr och söder kom att lämna djupa nedslag i forntida kulturer och ge upphov till uppfattningar som lever vidare också i en nutida sekulariserad omgivning. Höger är lyckosamt, vänster negativt. Kyla och kalla vindar kommer från norr, söder förknippas med sol och värme. En kyrka har i alla tider byggts i riktning väster/öster med altaret i öster. Kristus på korset ”skall” luta sitt huvud ned mot sin högra axel. Vid jordbegravning säger traditionen att kistan skall placeras så att den döde vid uppståndelsen kan se Kristus när han kommer i öster. Predikstolen sattes alltid upp på kyrkorummets norra sida – varför? Svaret på denna och många andra frågor ges i boken.

Ur innehållet:

  • Höger är positivt, vänster negativt
  • Österländska traditioner påverkade judendomen, kristendomen och islam
  • Romanska kyrkor i medeltidens Bohuslän
  • Teologi bakom krucifixens utformning
  • Altare utan offer
  • Hade besökarna vapen med sig till kyrkan?
  • När livet är till ända