Presentation

Startsida

Innehåll

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av Sven H. Gullman utgivna böcker

Bohusfiskare på Shetland och Swedish Kirk
Utgiven 2009 av Båtdokgruppen, inb. illustr. 134 sidor.
ISBN 978 91 87360 50-3

Pris: 225 kr plus porto. Beställes från förlaget:

Båtdokgruppen AB
Box 111
471 22 Skärhamn
E-post. info@batdok.com

 

 
Boken ger en historik över ett viktigt skede i en begränsad sektor av svenskt näringsliv. I mer än hundra år fångades vid Shetlandsöarna under sommarmånaderna den fisk, långan, som ett halvår senare efter beredning skulle utgöra huvudrätten på julbordet – lutfisken.

För storsjöfiskarnas andliga väl byggdes det en kyrka på ön Unst, längst uppe i norr, där präster hemifrån också hade viktiga sociala uppgifter. Det svenska deltagandet i långafisket avslutades 1992 – norrmännen tog över och lutfisken importeras numera helt från Norge. Boken är den hittills enda som utförligt redogör för det svenska storsjöfisket vid Shetlandsöarna. 

 

Boken presenterades vid en sammankomst den 10 dec 2009 på Bohusläns museum i Uddevalla under medverkan av författaren samt bokförläggare Peter Skanse, museiintendent Christine Fredriksen och Klas Berntsson, den siste shetlandsfararen, ägare av och skeppare på LL 158 Sandö från Grundsund. Det är en bild på denna fiskebåt som pryder bokens pärm.
Klas Berntsson visade i samband med presentationen sina filmer från långafisket.

 För några årtionden sedan beredde man själv i fiskelägena sin lutfisk, allt ifrån att spila (spjäla) den färska långan och hänga den på tork till att följa traditionen med lutning, allt medan man iakttog vad som skulle göras från och med Anna-dagen den 9 december.  Vill läsaren följa det gamla receptet finns det att tillgå i ett av bokens kapitel: Konsten att göra lutfisk.

Läs recensioner ...