Tillbaka

Om Skagerrak och Bohusbugten
Publicerad i Lysekilsposten
29 januari 200
7

Sven H. Gullman

 

En tidigare publicerad artikel om ”rätta” sättet att stava Skagerrak ledde till ett genmäle från ”Anders i Wiga” som i en intressant kommentar berättade att benämningen Bohusbugten  länge var allmän och refererar till ett sjökort från 1881. Bohusbugten tycks då länge ha varit det gängse namnet. År 1807 t ex trycktes ”Underrättelser till kartorna öfver Bohusbugten och Kattegat”. Men året dessförinnan utkom ”Karta öfver Kattegat och Bohus Bugten med en del av Skagerrack” Sannolikt utgjorde Bohusbugten det farvatten som låg närmare Bohuslän. I ”Den svenske lotsen” 1869 medverkade en herre vid namn Thorsten Arwidsson med artikeln ”Seglingsbeskrifning öfver Bohusbugten och Kattegatt”. Det nämnda sjökortet från 1881 gjordes också till ett handkolorerat kopparstick som f ö nyligen utbjöds som en raritet och såldes i ett kartantikvariat i Stockholm. Är då ”Bohusbugten” förlegat? Inte alls. Med tanke på att stavningarna av Skagerrak har varit och fortfarande är olika, borde det inte vara omöjligt att skapa opinion för att återgå till den namnform som var i bruk under lång tid.
I
varje fall som ett alternativ.
Fast då måste den kanske stavas på svenska? ”Bugt” är danska. Både nynorska och bokmål har den svenska stavningen.

Alternativa stavningar till Skagerrak

En undersökning på Internet ger omkring 1 490 000 träffar för den numera i vårt land officiella stavningen Skagerrak. Det borde borga för att den skulle slå igenom. Men i själva verket lever och frodas de alternativa stavningarna. Skagerak ger lite mer än 600 000 utslag och Skagerack 38 500. En känd restaurang i norra Bohuslän föredrar att stava på det sistnämnda sättet, liksom en byggnadsfirma som benämner en badrumsserie så. Men i 567 fall finns det personer som envisas med att skriva Skagerrack. Nordisk Familjebok från 1917 har stavningen Skagerak men anger som sidoform Skagerrak. Holländare föredrar Skager Rak, något som ger knappt 9 400 träffar, trots att den officiella stavningen är en annan. Mer om detta nedan.

Hur skrivs namnet i utlandet?

Det kan vara intressant att undersöka hur Skagerrak presenteras i utländska uppslagsverk. Inte bara i Danmark och Norge har man den officiella svenska stavningen utan även i Íslenska Alfræði Orðabókin, i den nederländska Grote Winkler Prins, Encyclopedie in twintig deelen och i franska Larousse. Ett svenskspråkigt trebandslexikon i Finland har inte ens med vare sig Skagen eller Skagerrak. Att man i Schweiz heller inte bryr sig om detta lilla hav är kanske inte så viktigt. Landet har ju själv ingen kust. Två stora tyska encyklopedier, Meyers (1977) och Brockhaus (1993) ger överraskande informationer.  De anger att formen Skagerrak är dansk, Skagerak norsk och Skagerack svensk! Det italienska La Piccola Treccani har rättat sig efter de tyska förlagorna, men Enciclopedia Italiana anger både Skagerrak och Skager Rak. Uppdelningen i två ord anges som det rätta i Enciclopedia Universal Illustrada. Detta mastodontverk i 70 band ges ut i Spanien. Varje del omfattar mer än 1 400 sidor och därtill kommer ett stort antal supplementband.  Kärt barn har som synes många namn. Men eftersom det stavas så olika, är det måhända på tiden att lansera Bohusbukten!

 

Tillbaka