Tillbaka

Skagerack eller Skagerrack eller Skagerrak

 

Publicerad i Lysekilsposten 27 dec 2006, som genmäle till Skagerack eller Skagerrak?.

Anders i Wiga

I LP av den 7 december tar Sven H.Gullman upp frågan om vissa namnformer på olika vatten utanför vår västra kust. Och som han också konstaterar har det funnits många olika stavningar just på benämningen Skagerrak.

Skagerrak föreslår Sven H. Gullman att det skall heta, punkt slut, allt enligt hans uttydande av bakgrundsmaterialet för namngivningen.

Detta är också Sjöfartsverkets numera antagna officiella skrivning, allt sedan år 1945.

Men det har inte alltid varit så. Kungliga Sjökarteverket kallade under lång tid, stort sett hela första delen av 1900-talet, bukten för Skagerrack. I motsvarande sjökort utgivet år 1881 heter vattnet mellan Norge, Danmark och Sverige helt enkelt Bohusbugten.

Bohusbugten är egentligen namnet med den bästa beskrivningen av detta vattenområdes belägenhet. Varför inte försöka att få tillbaka detta mycket talande namn? En kampanj av LP var kanske inte så dumt?

 

Sven H. Gullmans svar: Om Skagerrak och Bohusbugten

 

Tillbaka