Tillbaka

Grundsundsbo bytte fisket mot bogserbåtar i Göteborgs hamn
 

Infört i Orust-Tjörn Tidningen den 29 juni 2011 och Lysekilsposten den 21 juli 2012

Sven H. Gullman

Skeppsholmen finns lite här och var, bl a utanför Lysekil, i västra Göteborg och i Stockholm. Benämningen är sannolikt mycket gammal. I Stockholm gör den fortfarande skäl för namnet, i synnerhet i öns norra och östra delar.  Den har förbindelse med Blasieholmen genom en bro, som f ö är så smal att motortrafiken regleras med trafikljus. Blasieholmen med bl a Grand Hotel och Nationalmuseum är namnet till trots landfast men fram till början av 1700-talet var den skild från Norrmalm genom ett sund. Då fyllde man igen det. Kajen utanför Nationalmuseum är full med mindre fritidsbåtar, flera av dem gamla passagerarfartyg som drevs med ånga.  Går man över bron till Skeppsholmen och sedan till vänster ligger båtarna tätt intill varandra. Man skulle kunna kalla norra och östra Skeppsholmskajen för en skeppskyrkogård men skillnaden mellan en sådan och denna är att fartygen, som alla har sett bättre dagar, hålls i bästa skick av sina nuvarande ägare och är i vissa fall bostäder. Vad sägs t ex om en segelbåt som är bostad för en av våra kvinnliga partiledare! Sida vid sida ligger de – kajutrymmet är så litet och båtarna så många att de i de flesta fall inte kan ligga på annat sätt.

Östtyska och ryska kanalbåtar, holländare och ångare från Jämtland och Indalsälven, norska lofotenångare, fiskebåtar från Bohuslän

I de flesta fall presenteras båtarna på kajen med bild och historik. Där ser man lotsdirektörens representationsbåt, ångfartyget ORION från 1929, numera K-märkt, med överdådiga salonger, som den nuvarande ägaren, en museiförening, är mån om att hålla i samma skick som när det begav sig. Där ligger Lydia, byggd 1954 på Karlssons varv i Kungsviken på beställning av Göteborgs kustartilleriförsvar, KA4, som ville ha den som övningsbåt vid navigation, minsökning och utläggning av minor. Då hette hon, av okänd anledning, Stanley 11. Dessutom fungerade hon som tranportkutter mellan öarna i Göteborgs skärgård.  Omorganisation inom försvaret ledde till att båten inte behövdes utan såldes till en privatperson. En annan båt som KA4 i Göteborg använde till 1992 är Tresor, byggd 1951. Den var en av fyra som byggdes samtidigt och hade samma utseende. Den här gjordes om efter en del år och tjänstgjorde sedan en tid på Göta kanal. En skrotades och en tredje hamnade någonstans i Afrika.  En annorlunda uppgift hade det fartyg från 1951 som hade uppgiften att transportera champagne till det brittiska hovet – nu ligger hon vid Skeppsholmen långt från vad hon byggdes för.

En gång fiskebåtar i Bohuslän

Vid Skeppsholmskajen ligger också f d LL 798 Falkland som byggdes 1959 på Marstrands varv för bröderna Justus och Emil Karlsson på Tjörnekalv. 1970 byggdes den om på Djupviks varv till oljebekämpningsfartyg. 2007 såldes båten till en privatperson i Stockholm. En annan fiskebåt är Vitana, byggd 1923 och fisketrålare som GG 912 med hemmahamn Hönö. Redan 1934 såldes den till Asperö där den fick registreringsnumret GG 252. Zonda, byggd 1937 på Hälsö, var länge transportkutter för Kronans personal. GG 32 Brittana av Öckerö ligger också här men många år har förflutit sedan den ägnade sig åt fiske.

 

Utsikt från Moderna museets terrass mot Strandvägen och mitt emot Djurgården med bl a Vasamuseet. Vid kajen ligger båtar rad i rad, tätt intill varandra.

En glimt av den östra kajen på Skeppsholmen i Stockholm. Båtarna ligger tätt invid varandra.

 

Fyrskepp och bogserbåt

Vid Skeppholmskajen ligger också ett av två fyrskepp med namnet Fladen liksom en bogserbåt – Torsten - från Göteborgs hamn. Denna har direkt anknytning till en grundsundsbo, Anders Hilmersson. Denne var född 1889 och kallades på hemmaplan för Anders i Klyba – klyba uttalades lokalt med tjockt l och är en språklig variant på klev eller klyfta. ”Klyba” låg på nuvarande Kattepall men huset är sedan länge rivet. Anders Hilmersson hade ambitioner och bestände sig tidigt för att inte bli fiskare. I stället gav han sig i väg till Göteborg med familjen. Med skepparbrev på fickan blev han befälhavare på en bogserbåt som hette Torsten. Vid denna tid sjöd det av liv i Göteborgs hamn och ångbogserbåtarna hade fullt upp att göra. Anders Hilmersson var gift med en grundsundsflicka, Viktoria Gullman, och tillsammans hade de tre döttrar.  Men svågern, vars hustru Gerda också var född Gullman, hade en son som hette Torsten, och det tog Anders Hilmersson som ett gott tecken. Den bogserbåten skulle han äga och det dröjde inte länge förrän den var hans. När Anders Hilmersson väl var etablerad i bogserbåtsbranschen, gick det som smort för honom.  Han förvärvade den ena båten efter den andra och när Röda bolaget så småningom bildades, var grundsundsfödde Anders Hilmersson en av ägarna.  När han avled, tre dagar efter det att han fyllt 80 år, hade han sedan länge dragit sig tillbaka men gav sig varje dag i väg till hamnen där han njöt av att se sitt livsverk, bogserbåtarna, som var i ständig rörelse.

 

 

Fyrskeppet Fladen är ett av två med samma namn. Det som ligger vid östra Skeppsholmskajen i Stockholm och är i privat ägo, var i tjänst från 1892 till 1967 då det ersattes av ett som fick samma namn men fungerade som fyrskepp i bara två år. 1990 blev detta museifartyg i Göteborgs hamn. Fyrskeppet låg på Fladens grund omkring 17 km väster om Bua i Halland. Under 1960-talet upphörde i stort sett systemet med fyrskepp som ersattes med bottenfasta fyrar. Sveriges första riktiga fyrskepp placerades 1844 vid Falsterbo rev. Det var också det sista som 1972 drogs in. Som mest har vårt land haft 18 fyrskepp. Sedan 1969 är Fladens grund markerad med en fyr. Fyrskeppen var förtöjda med en 756 meter lång kätting. 

 

Torsten blev namnet på bogserbåten när den sjösattes på Lundby Mekaniska Verkstad 1895 och det har den alltsedan dess behållit. Torsten blev kvar som bogserbåt i Göteborgs hamn till 1936 då den såldes till Stockholms hamn. Från 1954 har den varit privatägd. Eftersom bogserkroken är kvar, kan Torsten fortfarande om så skulle behövas tjänstgöra så som den var byggd för. När grundsundsfödde Anders Hilmersson började köpa upp bogserbåtar i Göteborgs hamn, sysslade fem rederier med denna uppgift. Hilmersson kom att äga ett av rederierna. Så småningom bildades Röda bolaget där han blev VD.

 

Tillbaka