Tillbaka

Har kung Rane och Ranrike existerat?

 

Publicerad i Lysekilsposten 2015-05-14

Sven H. Gullman

Casper Ljungdahl berättade nyligen i denna tidning om Kvirr, en konstvandring i Ranrike som förkortningen betyder, men har Ranrike funnits i verkligheten? I Norge finns der flera platser som börjar på Ran, bl a Ranelva och Ranfjorden vid Mo i Rana.

Ordet kommer eventuellt från det fornvästnordiska rani som betyder tryne eller något som sticker fram i terrängen. En annan förklaring är att ordet härstammar från rađr, med betydelsen rask.

Ranrike försvinner från uppslagsböcker

Den som vill veta något om Ranrike måste googla på internet. Nyare uppslagsverk tar inte upp ordet. Det senaste svenska tycks vara den s k Uggleupplagan av Nordisk Familjebok, del 3, med tryckår 1915. Nationalencyklopedin nämner Ran som havsguden Ägirs maka och den som härskar över havet. I Norge anger Aschebergs och Gyldendahls Store Norske Leksikon (1988) att Ranrike var eller är ett gammalt norskt namn på Bohuslän. Finns det då någon sanning i benämningen Ranrike? En som rätt okritisk anammade bygdens sägner var prästen Axel Emanuel Holmberg (1817 - 1861) som ”utan inre kallelse, endast för att hörsamma sin fosterfaders bestämda önskan, beträdde den prästerliga banan, der han intill lifvets gräns stannade på nedersta trappsteget”. Jodå. Han sökte aldrig någon tjänst som kyrkoherde utan nöjde sig med att vara hjälppräst. Holmberg skrev Bohusläns historia och beskrivning som utkom i tre delar 1842 – 1845 och godtog där den folkliga traditionen om Rane. En forskare med kritisk blick var Erik Lönnroth (1910 - 2002), professor i historia vid Göteborgs högskola resp universitet. Lönnroth, som tillhörde den Weibullska källkritiska skolan, refererar i boken om Bohusläns historia till Snorre Sturlasons uppgift om de forntida folken i nuvarande Bohuslän. Ortnamnsforskaren Verner Ekenvall (1911-1975) menade att Ranrike (Ránríki, Ránríkisssýsla) från början avsåg hela landskapet, senare norra hälften. Historieskrivaren Jordanes, som levde på 500-talet, berättar att ranerna var det viktigaste folket mellan Svinesund och Göta älv. Ranernas kung Roduulf skulle ha träffat östgoternas kung Teoderik i Ravenna, en uppgift som tyder på att ranerna hade gjort sig stora inom sitt geografiska område. Detta kunde under denna tid ha behärskats av svearna. Enligt Snorre Sturlason skulle en person kallats Rane den götiske av sveakungen Erik Anundsson. Att det dröjde innan det nuvarande Bohuslän kom under norskt styre är känt och det tillhörde en tid Danmark.

Har kung Erik Anundsson levat?

Det är i isländska berättelser (benämningen sagor kan missförstås, eftersom de inte skildrar påhittade händelser) som sveakungar förekommer, bland annat en som hette Erik Anundsson eller Emundsson, egentligen kung i västra delen av sveariket. Den ovan nämnde Erik Lönnroth var som nämndes anhängare till de källkritiska forskare som starkt ifrågasatte de isländska uppgifterna. (Utgrävningar de senaste somrarna i Ytterby har visat att Kungälvs första föregångare sannolikt låg där, något som redan de isländska sagorna har nämnt.) Å andra sidan berättar islänningarna att den nämnde Erik var samtida med Harald Hårfager (858 - 945), en norsk kung, vars existens sannolikt ingen sätter i fråga. Erik Anundsson sägs ha härskat över västra delen av sveariket, bl a det nuvarande Bohuslän, som låg vid havet, dvs Skagerrak. Den som ansvarade för uppgifterna i den nämnda delen av Nordisk familjebok var läroverksrektor i Stockholm och han godtog dem.

Rane och Rane den götiske

En man med namnet Rane skall ha varit en ”fylkeskonung” över allt land mellan Svinesund och Göta älv, där danskarnas inflytande tog vid. Eventuellt är denne identisk med Rane den götiske, som levde på Harald Hårfagers tid. Varför denne Rane har ett tillnamn som knyter honom till ett annat land är oklart. Kanske att han kom från Götaland. Kung Rane förknippas även med sin drottning i Huds moar, en plats som varje bilist i norra Bohuslän känner igen.

Ranrike fullt legitimt att använda

Benämningen Ranrike är etablerad i flera sammanhang i Bohuslän. En sökning på Google visar att ett äldreboende i Kungälv bär detta namn. Det är således inte bara norra Bohuslän som kan kallas Ranrike. Särskilt i Tanum är namnet Rane levande och det förekommer på skilda sätt. Ranebostugan har uppförts vid ett skidspår, Enskilda företag använder namnet, liksom privatpersoner. Ett värdshus i Dingle bar kungens namn. Men även söderut i Bohuslän förevigas kung Rane, t ex i namnet på ett ångfartyg på sin tid i Ljungskile. Bakgrunden till namngivningen i kung Ranes hög i Västergötland är oklar – denna är i varje fall vårt lands näst största skeppssättning med 24 klippblock, som väger mellan 25 och 30 ton. Skeppssättningen har måtten 55 x 18 meter. Den dateras till tiden mellan 400 och 500 e. Kr.

 

                                                                                      

 

Tillbaka