Tillbaka

Det serbiska athosklostret producerar franskt kvalitetsvin

Infört i den svensk-serbiska kulturtidskriften Diaspora nummer 7/ 2014

Sven H. Gullman

Natten mellan den 4 och 5 mars för tio år sedan härjades det serbiska klostret Hilandar på det Heliga berget Athos av en brand som förstörde stora delar av byggnadskomplexet. Bortåt halva klostret blev lågornas rov, något som innebar att byggnadsdelar från 1300-talet och framåt förstördes. Alltsedan dess har återuppbyggnadsarbetet varit igång men åtskilligt återstår att göra. Den serbiska staten har stått för den största delen av kostnaderna men EU och Grekland lär bekosta en stor del av återuppbyggnaden och där kommer problemen in i bilden, med tanke på Greklands dåliga finanser. Sannolikt blir återuppbyggnaden av Hilandar ett ärende som drar ut på tiden. Men eldsvådan förde det goda med sig att den tidigare avdelningen för pilgrimer, en trappa upp alldeles innanför porten, ersattes med lokaler utanför klostret. Dessa hade tidigare tjänstgjort som stall. Frågan är om något athoskloster kan erbjuda sina pilgrimer lika moderna rum som dessa.

Från undergörande vinrankor till exportvin

Medan återuppbyggnaden pågår fortsätter munkarnas dagsschema som det alltid har gjort: dygnet uppdelat i tre lika stora delar av gudstjänst/bön, arbete och vila. Det dagliga arbetet i ett kloster omfattar allt från uppgifter i köket till jobb utanför klostret. För några år sedan kom franska vinexperter på besök. De vandrade omkring på Hilandars ägor och bestämde sig sedan. Hilandar skulle få franska vinstockar och producera franskt vin av högsta kvalitet. Alla kloster på det Heliga berget producerar vin, både rött och vitt, något som alla pilgrimer bjuds på i samband med måltiderna, men det anses inte hålla någon högre klass och saluförs i regel inte utanför klostret. Annorlunda blir det med produktionen från de franska vinstockarna i det serbiska klostret. Under vandringen kring vinodlingarna eskorterades författaren till denna rapport av diakonvigde fader Arsenije som utförligt berättade om klostrets nya inkomstkälla. Fader Arsenije är från Göteborg där han växte upp som Slobodan Ergic. Säkerligen håller Gudsmodern sin hand över vinstockarna liksom hon gör över den vinstock som sedan åtta hundra år har sitt rotsystem i den grav inne i kyrkan som en gång hyste den helige Stefan Nemanjas kvarlevor innan de överfördes till Serbien. Från den nu tomma graven kommer de kraftiga stammar som växer bakom klosterkyrkan och ger frukter som får barnlösa par i Serbien att bli föräldrar.

 

Båda bilderna visar de stora arealer på Athos där vinstockarna växer. De franska vinstockarna är tänkta att på sikt ge klostret Hilandar stora inkomster.
Arbetet med återuppbyggnaden av de nedbrända delarna av det Serbiska athosklostret Hilandar är ännu inte avslutat. Vanligtvis undviker munkarna på det Heliga berget Athos att bli fotograferade men fader Arsenije gjorde undantag för artikelförfattaren och gav sitt tillstånd till att få bilden publicerad i Diaspora.
 
 

Tillbaka