Tillbaka

Lane härad, Lane Ryr och Lane loge
 

Publicerad i Lysekilsposten 30 Januari 2014

Sven H Gullman

Det finns eller fanns i vårt land fyra landsortsförsamlingar, tidigare kallade socknar, med namnet Ryr. För att skilja dem åt, anknyts de i sitt namn till något geografiskt begrepp som berör dem. En av församlingarna ligger i Bohuslän, nämligen Lane-Ryr, Väne-Ryr på gränsen mellan Västergötland och Bohuslän men i det förra landskapet. Lane-Ryr ingår numera i Uddevalla kommun men tillhörde tidigare Lane härad. Häradernas tid är förbi men deras namn lever kvar – hur länge? Om femtio år är det säkerligen få som hade hört talas om härader och vet vad ett härad var. Som benämning på ett visst område upphörde häraderna i samband med domstolsreformen 1948 även om domsagor och fögderier följer de gamla häradsgränserna. Lane-Ryrs kyrka kommer sannolikt att behålla sitt namn och därigenom kommer förleden att fortleva. Lane loge har blivit ett begrepp som danspalats. Det är f ö i det senare fallet fyndigt att använda sig av det fornnordiska versmåttet allitteration, något som gör att ordparet Lane loge sannolikt överlever. Vad betyder då Lane? Professorn i nordiska språk vid Göteborgs högskola, Hjalmar Lindroth (1878-1947) menade att ordet betyder ”trång passage” och anknyter till vägen mellan Bokenäs och Högås som tidigare gick mellan hopklämda bergväggar. Det reagerade Carl Sigfrid Lindstam (1919-1960) emot. Han återförde debatten till det namn som Byfjorden ursprungligen hade, nämligen Lanesund som förband Uddevalla med öppna havet. Lindstam accepterade Lindroths tanke att lani betyder dels ”lugna” och ”hålla på att sluta” men också ”trång passage mellan stängande väggar”, något som kunde syfta på den smala Byfjorden. Lindstam gjorde också en jämförelse med det engelska lane som betyder ”genomgång”. Han poängterade att lana är genitiv av lani = förstuga. 1405 förekommer häradets namn i skrift för första gången.

 

Terrängform gav namn åt häradet

Munkedal ingår i det förutvarande Tunge härad som bestod av socknarna Foss, Svarteborg och Håby. Den sistnämnda församlingen gick 2006 upp i Foss. År 1430 skrevs Tunge härad som Tungohæredh, 1659 finns stavningen Tunghe Häradz Schiberi belagd. Schiberi är detsamma som skeppsreda, dvs dåtidens marina organisation. Ordet Tunge är en böjningsform av tunga och syftar på det stora näs som sticker ut i Gullmarsfjorden och omges av Färlevs- och Saltkällefjordarna, dvs en tunga i terrängen.

 

Inlands Fräkne härad

Ett kanske obegripligt namn på ett härad var det som omfattade de tidigare socknarna Forshälla, Ljung, Grinneröd och Resteröd som sedan 2011 alla ingår i Ljungskile församling. Häradets beteckning, Fräkne, anspelar på ett gammalt namn på Ljungskilefjorden, ”den hårda och glupska”, och går tillbaka på det fornnorska ordet frekr = glupsk, sträng eller hård.

 

Tillbaka