Tillbaka

Magasinet vid infarten till Grundsund
 
Infört i Lysekilsposten 2015-09-16

Sven H. Gullman

 

Med allra största sannolikhet finns det nu ingen levande person som har sett huset på bilden, Det låg vid infarten till Grundsund i det som lokalt kallas Skäddhåla och tjänade som magasin. Det revs förmodligen under 1920-talet. Sedan i somras går den led förbi som bekostades av de tre miljoner kronor som en generös person skänkt. Denne bor halva året i Grundsund och halva i Halmstad. Man kan numera gå bekvämt till badplatsen Vigerna på en trästig förbi den plats där magasinet en gång stod. Dessutom har pengarna räckt till för att förbättra den oländiga vägen på Västra sidan till badplatsen Håschecka Det är bara att hoppas att bräderna på stigen till de båda badplatserna är impregnerade så att de står emot ovädret från sydväst och nord. Förr eller senare måste de bytas ut.

Det gamla magasinet uppfördes sannolikt under den sista sillfiskeperioden, den som började 1878 och avslutades vintern 1899 – 1900. Sillfisket startade inomskärs och tilltog så att fångsten under vintrarna 1887 – 1898 uppgick till en miljon hektoliter årligen. Störst var fångsten under vintrarna 1893 – 1896, då det fiskades mer än 2, 3 miljoner hektoliter. Efter de rikliga sillfiskesäsongerna inträdde en stark tillbakagång, som berodde på att sillen inte kom så nära land som tidigare. Sillen drog sig alltmer bort från skärgården och efter vintern 1903-04 har storsillen inte gått in i den bohuslänska skärgården. Detta var i stort sett före motorernas och kuttrarnas tid. Sillfiskeperioderna hade sedan urminnes tid tillhört Bohusläns historia och var ett inslag varje århundrade. Utan att man var förberedd kom storsillen in i skärgården och försvann efter ett antal är lika snabbt. Under den näst sista men mycket stora sillfiskeperioden 1747 – 1808 höjdes levnadsstandarden betydligt.. Spridda fångster tog sin början i norra Bohuslän 1747 men den egentliga fångstperioden satte inte i gång förrän fem år senare men då med besked. De goda inkomsterna väckte då tankar på egna kyrkor. I fiskelägena. En statlig hamnordning 1771 öppnade för en sådan lösning och resultatet blev kyrkor i Kungshamn, Lysekil, Klädesholmen, Rönnäng, Käringön, Gullholmen och Grundsund.

 

Tillbaka