Tillbaka

Hilandar är Gudsmoderns örtagård på Athos

 

Publicerad i Diaspora 2014 nr 3

Sven H. Gullman

För tio år sedan, 2004, kom min bok om Athos, det heliga berget, ut på svenska. Därigenom fylldes en lucka. Tidigare hade information om den grekiska munkhalvön måst ske på andra språk. Visserligen hade journalister besökt det autonoma området och rapporterat i tidningar och tidskrifter om klostren och tillvaron där, men ingen hade givit en samlad bild av livet i de 20 klostren och inte heller satt det monastiska livet in i ett andligt sammanhang. Journalisternas artiklar var ofta sensationsbetonade och skribenterna tog mest fasta på yttre beteenden. Att boken fyllde ett behov visas av att den t ex finns i alla högskolebibliotek både i vårt land och i Norge, liksom i Åbo Akademi, Finlands svenskspråkiga universitet. Numera får läsaren reda på att munkarna i tre av de inalles 20 klostren är av annan härkomst än grekisk nämligen bulgarisk, rysk och serbisk. De nås av en fyllig information om det serbiska klostret Hilandar som fortfarande efter mer än åtta hundra år drar till sig andliga kallelser, också från Sverige. Genom seklerna har klostren drabbats av eldsvådor men byggnaderna har byggts upp igen. Även Hilandar råkade för en del år sedan ut för brand men återuppbyggnaden fortsätter. Mitt första besök på det Heliga berget skedde 1996 och därefter har jag fått tillstånd att komma dit elva gånger. Jag har överallt tagits emot på ett generöst sätt även om jag som katolik i vissa kloster har fått begränsat tillträde. Detta gäller dock inte Hilandar men som icke-ortodox vet jag att min plats vid gudstjänsterna är i exonarthex, det vill säga alldeles innanför kyrkporten. I Hilandar har jag alltid känt mig hemma, jag har mötts av en generositet och ett välkomnande. Till Hilandar har jag gärna återvänt. Läsarna av Diaspora har i flera år genom mina artiklar fått glimtar av det serbiska klostret och jag hoppas att många ortodoxa män i Sverige tack vare dem har besökt det som pilgrimer.

 

                                                                                      

 

Tillbaka