Tillbaka

Oväder på bohuskusten – fartyget vrak – besättningen omkommen
Dramatiska rapporter från Lysekils tullkammare under 1870-talet
 

Infört under nov - dec 2001 i Lysekilsposten och Stenungsunds-Posten med Orust-Tjörn

Sven H. Gullman

 

Del I

 

Augustistormar 1871 vållade många fartygskatastrofer

 På Riksarkivet i Stockholm kan man ta del av Generaltullstyrelsens arkiv under 1800-talet.  Där finner man bl a att alla tullkamrar varje år måste lämna in en berättelse om ortens handel, näringar, rörelse, tulluppbörd och tullbevakning. Det är i dessa rapporter som man också hittar redogörelser för fartygsolyckor. Tullkammaren i Lysekil bjuder på en intressant läsning som ofta döljer stor tragik.

 För år 1871 läser man följande sammanfattning: ”71 stycken fartyg tillhörande åtskilliga nationer hafva under stormande väderlek sökt skydd i Lysekils hamn och af dessa hafva 55 stycken , som dertill varit skyldiga, här erlagt fyr- och båkafgifter”. Sedan följer en redovisning av strandningarna (originalstavningen har bibehållits).

 Natten emellan den 19 och 20 mars i närheten af Hållö, Engelska ångbåten Niobe, kapten I. Massen, på resa från Hull till Reval med en dyrbar styckegodslast. Besättningen bergad. Fartyget vrak, men större delen af lasten bergad.

 

Ett olycksdrabbat dygn

 Så kommer då det ödesdigra dygnet den 25 och 26 augusti. En tidig höststorm tycks ha hemsökt hela den bohuslänska kusten. Följande förlisningar är inrapporterade bara från Lysekils tulldistrikt; sannolikt inträffade liknande olyckor både norrut och söderut.

Natten emellan den 25 och 26 augusti vid Skeppsholmen nära Lysekils hamn, Holländska koffen (författarens anm: rundgattat bukigt handelsfartyg, riggat som barkskepp, brigg, skonare eller galeas) Jantje, kapten T. F. Nieuvald, på resa från Harlingen till Norge i barlast. Besättningen bergad, fartyget vrak.

 Den 26 augusti kl 6 fm vid Gulskär, ¼ mil från Lysekil, Svenska Briggen Hilma, kapten J. A. Nordström från Carlshamn, på resa från Pataholm till Spanien med plankor. Besättningen bergad, fartyget vrak.

 Den 26 augusti kl 3 fm vid Tryggö, Engelsk-amerikanska Skeppet Blue Bird, kapten William Taye, på resa från Riga till Boston med hampa. Besättningen äfvensom lasten och fartyget, som efter verkställd raparation fortsatt resan, bergade.

 Den 26 augusti kl 9 fm vid Sandbogen nära Hållö, Svenska Briggen Apollo, kapten E. Stefansson från Sundsvall, på resa från Söderhamn med Bjelkar till Holland. Besättningen bergad äfvensom lasten och fartyget, som efter verkställd raparation fortsatte resan.

 

Den engelske kaptenen drunknade

 Den 26 augusti kl ½ 7 fm vid Sandö nära Hållö, Engelska Briggen Nymph, kapten Storm, på resa från Viborg till Boston i England med trälast. Besättningens bergad med undantag av kapten. Fartyget vrak men lasten bergad. 

 Den 26 augusti kl ½ 1 på natten vid Mellanskär nära Hållö, Nordtyska Skonerten Flora, kapten A. Brandhoff, på resa från Luleå till Antwerpen med plankor. Besättningen och lasten bergade, men fartyget vrak.

 

Hela besättningen omkom

 Natten emellan den 25 och 26 augusti vid Hermanö, Nordtyska fartyget Providentia, kapten N. W. Ahrens. Hela besättningen omkommen och fartyget sjunkit på flera famnars djup.

 Samma natt vid Kåregrund nära Hunnebostrand, Engelska Briggen Earl of Carlisle, kapten Robert Pitt, på resa från Umeå till England med plankor och bräder. Besättningen och lasten bergad men fartyget vrak.

 Den 26 augusti inkom i hafveri Nordtyska Skonerten Ida, kapten C. J.Leeve, på resa från Riga med hvetelast. Lossade lasten här och reparerade, samt intog åter större delen av lasten och fortsatte resan, sedan den sjöskadade delen af lasten här blifvit såld.

 Den 26 augusti inkom i hafveri Norska Briggen Speransa, kapten A. Sörensen, på resa från Riga till Holland med korn. Lossade lasten här, reparerade och inlastade åter större delen af lasten och fortsatte resan. En del sjöskadat korn såldes här.

 

 Forts.

 

Tillbaka