Tillbaka

Oväder på bohuskusten – fartyget vrak – besättningen omkommen
Dramatiska rapporter från Lysekils tullkammare under 1870-talet
 

Infört under nov - dec 2001 i Lysekilsposten och Stenungsunds-Posten med Orust-Tjörn

Sven H. Gullman

 

Del II

Novemberstormarna 1872 krävde många offer

 År 1872 tycks sjöfarten på Skagerrak ha varit ännu mer olycksdrabbad än året innan. Då krävde en ovanligt kraftig storm en augustinatt sin tribut i form av åtskilliga havererade handelsfartyg. Vid ett tillfälle följde hela besättningen fartyget i djupet utanför Härmanö, en annan gång räddades folket ombord men kaptenen drunknade. På hösten 1872 drabbade hårda stormar handelsfartygen och följande är rapporterat av tullkammaren i Lysekil.

 Natten till den 1 november vester om Käringön å  Skäret Tickarn, Norska Skeppet Nordkap, Capten J.E. Marcussen, på resa från  Härnösand till Bordeaux med brädlast, fartyget vrak, besättningen bergad.

 Samma natt vid Tryggö, Norska Skeppet Edmund, Kapten C. Glückstad, på resa från Uleåborg till England med trälast. Fartyget vrak, besättningen bergad.

 Den 3 november på Fogelskär, vest från Käringön, Tyska skeppet Dawid, Capten H. Schosky, på resa från New York till Helsingör med petroleum – fartyget vrak, besättningen bergad.

 

Lastad med ris, klarade Indiska oceanen och Atlanten, gick under i Skagerrak

 Den 3 november på Fogelskär, vest från Käringön, Tyska Skeppet Paula, Kapten Jahn, på resa från Ostindien med oskalad ris. Besättningen bergad, fartyget vrak.

 Natten emellan 1 och 2 november vid Soteskär, ett okänt fartyg. Hela besättningen omkomne och fartyget sönderslagits.

 

Hårt väder 7 -  8 november krävde många liv

 Natten till den 8 november, kapten E. Petit, på resa från Honfleur till Arendahl i barlast. Besättningen bergad, fartyget vrak.

 Samma natt på Gräsholmen, vest från Gullholmen, Svenska Skeppet Fata Morgana, kapten Kjellgren, från Göteborg till England med brädlast. Fartyget vrak, besättningen bergad.

 Natten till den 7 november vid Brandskär nära Kornö, Engelska skeppet Zween Own, kapten A. Edwards, på resa från Hull till Christiania i barlast. Fartyget vrak, besättningen bergad.

 

Två haverier vid Grötö – hur var det möjligt – hade de inte ankare ombord?

 Den 8 november på Grötö vid Lysekil, Svenska skonerten Hilma, Capten S. Johnsson, på resa från Gamla Karleby med tjära. Besättningen och last bergade, fartyget tagits af grund.

 Den 8 november på Grötö vid Lysekil, Svenska Skonerten  M. Luther, A. O. Holgersson, på resa från Dannemark till Lysekil i barlast. Fartyget vrak, folket bergat.

 Den 8 november på Hållö, engelska Kuttern Zviner  på en resa från Tyskland till England med potatis. Fartyget strandade manlöst, Kapten och besättningen hade blifvit bergade i sjön af Norskt fartyg.

 Samma dag på Lärkan nära Hållö, Engelska Briggen Ocean, Kapten John Sample, på resa från Helsingborg med last af hafvre till England. Fartyget vrak, besättningen bergad utom Kapten som död ilandfördes.

 Samma dag vid Ramsvik å Sotefjorden, Norska Briggen Washington, Capten Jakobssen, på resa från England till Norge i barlast. Fartyget tagits af grund, större delen räddade af annat fartyg i sjön. Kapten och Styrman ilandkommo lemlästade.

 

Okända fartyg till botten, alla omkomna, tragik för efterlevande utan informationer

 Natten till den 8 november vid Fykan å Sotefjorden, ett okänt fartyg, lastat med små sparrar, fartyget vrak, lasten skingrad och besättningen troligen omkomna.

 Natten till den 8 november vid Svarten, vest från Käringön, ett okänt fartyg sjunkit på 12 famnars djup. Besättningen troligen omkomna.

 Samma natt vid Kyrkeskär på Sotefjorden, ett okänt fartyg sjunkit på flera famnars djup. Besättningen troligen omkomna.

 Årsrapporten har som avslutning: Flera fartyg hafva dessutom inkommit i hafveri.

 

Rapporten om haverier för 1875 gäller september månad. 

De våldsamma haverier som inträffade tre år tidigare, då okända fartyg gick under med man och allt på Sotefjorden och utanför Käringön, är inte helt ur bilden. Så strandade den 27 september på Buskär nära Hållö den danska skonerten Ellen. Fartyget slogs sönder i bitar och hela besättningen omkom.

 Samma dag inträffade ytterligare sex haverier:

Franska Briggen Activ på Mellanskär nära Hållö  3 man af besättningen omkomna, fartyget såldt som vrak, trälasten bergad.

Engelska Skeppet The Morning Star på Thornö nära Käringön. Hela besättningen omkommen, fartyget sönderslaget och såldt som vrak på sjöbotten.

Engelska Briggen Mary Ann, inkommen till Käringön men frånkapad hela Riggen. Besättningen bergad, fartyget såldt som vrak.

Svenska Briggen Mimen på Sotenäslandet nära Tryggö, besättningen bergad, men fartyget såldt som vrak.

Tyska Skeppet Flora på Sotefjorden, af fiskare inbergat till Bovallstrand. Besättningen bergad. Fartyget med trälast bogserat af ångbåt till Göteborg.

Franska Briggen Belle Marie på Sotefjorden, af fiskare sedan inbergad till Bovallstrand. Fartyget vrak. Besättningen räddad och trälasten bergad.

 

Tillbaka