Tillbaka

Betyder Sörbygden Söderbygden?
 

Publicerad i Lysekilsposten 13 Januari 2014

Sven H Gullman

Tanum, som redan 1591 skrevs Thanum men 1378 Toneim där förleden – som ursprungligen hette ”tun” - betyder ”inhägnad plats” och hem, på fornvästnordiska heimr, bildade under den svenska tiden fram till vår egen tid ett härad som omfattade socknarna Tanum och Lur. Som skeppsreda kallades området Luderlag, sannolikt besläktat med ortnamnet Lur. Bakgrunden till det senare är oklar och som så ofta är den omtvistad. Vissa språkforskare härleder namnet till ljur = ljusning, öppning. Andra tänker sig det norska dialektala ljor = hål eller öppning bland molnen. Ett tredje förslag är ljore = öppning i taket eller i skogen. Ett alternativ är lúdr, dvs en bjälke eller en ihålig stock. Vilket som är det riktiga får man aldrig veta. Intressant är att man år 1391 skrev Ludær.

 

Kungsgårdar i stället för huvudstäder

I en tidigare artikel berättades det om häradernas historiska bakgrund. Sörbygden som förr var ett härad ligger mellan Bullaren och Dalsland och sedan 2006 är namnet på en församling i Svenska kyrkan, omfattar de tidigare socknarna Hede, Krokstad och Sanne. Man skulle kunna tro att namnet Sörbygden är en förkortning av Söderbygden. I själva verket betyder Saurbýr, som var det ursprungliga namnet, gården eller gårdarna vid dymarken, och kommer av saurr, som egentligen betyder gyttja. Det nutida ”sörja” (substantivet) är besläktat med saurr. Häradets tingsplats låg på den mark som tillhörde Sörbo kungsgård. Som sådan fick gården ofta besök av kungen och hans hird, det vill säga livvakt. En kungsgård var kungens egendom. Under tidig medeltid reste kungen, i detta fall den norske kungen, med sitt beridna följe till olika delar av landet för att inspektera egendom, utföra styrelseärenden och vara domare på olika tingsplatser. Samtidigt skulle han och hirden konsumera den mat som hade magasinerats på kungsgården. Ofta representerades kungen i bygden av en fogde som förberedde kungens ankomst och hade inkasserat skatter från bönderna in natura. Sörbo nämns i skriftliga källor redan 1160 och är den äldsta kända gården i Krokstad. Med tanke på att kungsgården är omnämnd i en isländsk handskrift från början av 1200-talet bör uppgifterna om traktens betydelse vara tillförlitliga.

 

 

Tillbaka