Tillbaka

Svunna tider aktuella på Torebo
 
Infört i Lysekilsposten 2012-08-17

Sven H. Gullman

 

Ätten Bildt är sedan länge förknippad med Morlanda. Länge var det en medlem av släkten som var herre på säteriet och alltjämt ägs det av en ättling till den siste med namnet. Släkten som sådan lever dock vidare med den nuvarande utrikesministern som en av medlemmarna. Namnet Morlanda är också knutet till det pastorat som till 1924 även omfattade Skaftö. Denna ö hade dessförinnan från 1888 haft en komminister under Morlanda pastorat och ännu tidigare två kapellförsamlingar, Fiskebäckskil och Grundsund, den senare tillkommen 1798, medan sillfiskeperioden fortfarande gav stora inkomster. Den i Fiskebäckskil var av betydligt äldre datum. Förändringens vågor har under senare år sköljt över Morlanda och Skaftö pastorat. De på Orust har slagits ihop och Skaftö tillhör numera Lysekil. På Orust kan man dock fortfarande uppleva gångna tider. På vägen mellan Henån och Ellös, inte långt från Morlanda kyrka, ligger ett hus där tiden har stått stilla sedan det var bebott och sedan länge hyser ett hembygdsmuseum. Det omfattar flera byggnader i anslutning till herresätet Torebo, som är knutet till två personligheter under 1800-talet, Axel Vincent Bildt och Wilhelm von Wright (1810-1887). Den förre bodde på Torebo till sin död 1915, den andre var hans svärson och gjorde sig ryktbar som konstnär med fåglar som sin specialitet.

Släkten von Wright härstammade från Skottland men flyttade till Sverige och adlades. Namnet skall uttalas så som det stavas, ”vrikt”. Medlemmarna bodde främst i Finland. Wilhelm von Wright blev en framstående fågeltecknare men hade som motiv också fiskar. Det ledde honom till västkusten där han lärde känna familjen Bildt. Den stora sillfiskeperioden, under vilken också fiskelägen som Kungshamn, Gullholmen och Käringön förutom Grundsund fick sina kyrkor, var vid denna tid sedan länge slut men Kungl. Maj:t utnämnde Wilhelm von Wright till inspektör över fiskerierna i Bohuslän, säkerligen en inte alltför betungande syssla. Vid 35 års ålder gifte han sig ståndsmässigt med Maria Margareta Bildt och det sägs att han med egna händer byggde det hus på Torebos ägor som han till hustruns ära lät kalla Marieberg. Redan 1856 drabbades Wilhelm von Wright vid 46 års ålder av en stroke och låg förlamad till sängs återstoden av sitt liv, dvs i 31 år. Äktenskapet blev barnlöst men svärfadern lät Marieberg stå kvar och fick hysa hans stora samling av hembygdsföremål.

 

Det bildtsta hembygdsmuseet är inrymt i ett hus, Marieberg, som Axel Vincent Bildts svärson Wilhelm von Wright med egna händer (sägs det) uppförde på herresätet Torebos ägor. Det kan vara sant eftersom han var mycket händig och själv tillverkade både gevär och de verktyg som han behövde. Wilhelm von Wright var en mångsysslare och ägnade sig åt jakt och fiske men framför allt var han konstnär. Det är som sådan han har gjort sig ett namn för eftervärlden. Huset är i stort sett likadant som det var när von Wright bodde där. Det enda som skiljer är verandan som byggdes till senare. Efter svärsonens död 1887 och när dottern inte längre var i livet, lät Axel Vincent Bildt Marieberg stå kvar som det var och använde rummen för att förvara alla de föremål som han hade samlat på sig under årens lopp.

 

 

Frågan är hur många utedass som fortfarande är i bruk! På Marieberg får besökarna i varje fall nöja sig med sådana toaletter som för ett par generationer sedan var det vanliga. Som synes på bilden är det möjligt för fyra personer samtidigt att nyttja avträdet. Tre pappersrullar står till besökarnas förfogande. Paret Wilhelm och Maria Margareta von Wright hade inga barn men det går att föreställa sig att när de hade gäster, kunde dessa utnyttja dasset samtidigt. Liksom i gamla tider står ett fat och en kanna med vatten på ett bord intill och handdukar hänger på väggen. Det kan noteras att huset har moderniserats så till vida att en dusch har installerats i källaren men även intendenten måste utnyttja det gamla avträdet.

 

Tillbaka