Till startsidan

Presentation

Startsida

Innehåll

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

Skit eller Skete?

Hur bör det grekiska skiti transkriberas till svenska?

"Askitirion" betyder "eremithydda". En sådan bebos av en "askitis", dvs av en eremit. På det Heliga berget finns förutom de 20 klostren ett antal olika boendeformer. En av dessa betecknas på grekiska med det askitirion besläktade ordet skiti, exempelvis Nea Skiti. En skiti kan vara av två slag, en klosterliknande anläggning eller en munkby. I båda fallen lever munkarna i en gemenskap och inte som eremiter.

Engelska språket använder stavningen skete, -s; franskan skyte, -s. Båda orden uttalas ung. "skit".  På italienska heter det skite, på spanska skit, på tyska Skite. I danskan skriver man skite, -r; i norskan skit, -er.

Motsvarande ord skall på svenska i likhet med det grekiska och dem i övriga språk uttalas med hårt k.

Att använda formen skit på svenska är korrekt men kan föranleda problem i uttalet. Normalt uttalas inte detta ord med hårt k.

Att skriva skyte på svenska är mindre lämpligt, eftersom ordet kommer att uttalas som det stavas. Det franska ordet uttalas med i-ljud.

Återstår formen skete, som i engelska, och uttalat med hårt k. Den labialiserade vokalen e är närmare besläktad med motsvarande vokal i grekiska än det palatala y.

I min bok används konsekvent formen skete. Efter påpekanden från läsare används denna skrivning nu även genomgående på denna webplats.
 

Tillbaka