Till startsidan

Presentation

Startsida

Innehåll

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyrkorummets symbolspråk

 

Eds församling ligger strax norr om Stockholm och dess kyrka har ett medeltida ursprung. En framträdande detalj i kyrkorummet är Kristus på korset. Triumfkrucifixet som det kallas hänger ned från taket men vilar på en tvärslå som avgränsar långskeppet från koret. Detta framgår i våra dagar inte tydligt men före 1767 såg det annorlunda ut. Då revs mellanväggen mellan kor och skepp och det nya valvet fick samma höjd som den övriga kyrkan. Tidigare hängde krucifixet ovanför denna mellanvägg, triumfbågen.

Triumfbåge och triumfkrucifix - varför denna benämning när bilden visar den lidande Frälsaren? Lägg märke till åt vilket håll Kristus i dödsögonblicket lutar sitt huvud. Ned mot sin högra axel, eller för betraktaren, åt vänster.

  Eds kyrka, interiör

Jämför nu detta krucifix med det i Matteus kyrka. Målningen utfördes 1925 av Olle Hjortzberg (1872 - 1959). Hjortzberg är ett stort namn inom den sakrala konsten och hans verk finns i många kyrkor landet runt. I alla har han återgivit Kristus på korset på samma sätt. Lägg märke till skillnaden. Här lutar den korsfäste huvudet ned mot den andra axeln. Betyder det något? Är det så viktigt hur huvudet faller? Svaret är ja.

 

Matteus kyrka, Stockholm, detalj från predikstolen.

Hjortzberg kände mycket väl till den medeltida kyrkokonsten och han vistades ofta i Italien. På ett triumfkrucifix eller på en kors med den lidande Frälsaren måste huvudet luta mot den högra axeln, inte mot den vänstra. Däri ligger en djup symbolik förborgad. Ville Hjortzberg med sitt sätt att måla demonstrera sin egen trosuppfattning?

I den apostoliska trosbekännelsen läser man: "Jag tror ock på  Jesus Kristus … sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida…". Den högra sidan återkommer otaliga gånger i både Gamla och Nya Testamentet. Varför poängteras denna sida? Också i detta ryms en symbolik som är äldre än kristendomen.

 

Altaruppsättningen i kyrkan på Malta följer det traditionella mönstret. Kristus lutar sitt huvud mot sin högra axel. Korset flankeras av två gestalter, av vilka den ena är Maria. Vem är den andre? Betyder det något att Maria står till vänster från betraktaren sett? Kunde de två inte byta plats? Svaret är nej. Symboliken finns med också här. Det tycks man känna till på Malta.   

  Altaruppsättning i kyrka på Malta

Tillbaka till Eds kyrka. Observera att predikstolen från 1768 är byggd ovanför altaret. Den berömde slottsarkitekten Jean Eric Rehn (1717 - 1793) stod för ritningarna. Varför placerades den där och inte på kyrkans norra vägg, så som den bör göra, även det av symboliska skäl? En lag 1834 förbjöd f ö en sådan placering. Varför sattes den upp där och varför blev det senare inte tillåtet? 

I likhet med alla medeltida kyrkor är Eds byggd i riktningen väster - öster, den särskilda gudsriktningen. Varför åt detta håll och varför "gudsriktning"?

Alla romanska kyrkor i vårt land saknade fönster på nordväggen. Var det för att utestänga ondskans makter som ansågs komma från norr? 

Många känner fortfarande till benämningen "kvinnosidan" om denna sida. Satte man kvinnorna där för att skydda männen på den södra sidan? Många tror det.

Man talar om långskepp och sidoskepp i en kyrka. Ett fartyg är alltid femininum. Finns det något samband?

En brud skall gå in i kyrkan till vänster om brudgummen eller den som för henne till altaret. På samma sida skall hon efter vigseln gå ut, nu till höger om sin make. Varför?

Vid begravningsgudstjänsten skall kistan placeras med fotändan mot altaret. De närmast anhöriga sitter till höger om kistan. Följer man symboliken bör vid jordbegravning kistan sänkas med fotändan mot öster.

 Till sist. Oftast står ett krucifix mitt på altaret. Hur många ljus bör flankera det? Svar: tre på varje sida, varken fler eller färre. Bakom ligger en symbolik som går tillbaka till det inre av Jerusalems tempel.

 

Tillbaka