Kategori Övrigt

Ligger Surte i Bohuslän?

Ligger Surte i Bohuslän? Frågan kan verka egendomlig och svaret måste vara självklart. Det vet väl alla att Surte liksom Nödinge ligger på den östra sidan av Göta älv och således i Västergötland. Älven har ju i alla tider bildat…

Fiskerikonferensen i Lysekil 1883

Artikelserien i fem delar var införd mars – juni 2001 i Lysekilsposten och Stenungsunds-Posten med Orust-Tjörn. På försommaren 1883 sjöd det av liv och rörelse i Lysekils köping. Tidningarna berättar att medan den eleganta badsocieteten promenerade på badhusverandan, konverserade i…

Ostindiefarares skeppsklocka blev kyrkklocka på Shetland

Nyligen kunde man i denna tidning (Lysekilsposten) läsa en intressant artikel under rubriken Ostindiefararen Götheborgs tragiska men underbara öde. Skribenten berättar bl. a. om två fartyg som förliste utanför Shetland, nämligen Stockholm och Drottningen af Swerige. När ostindieseglare lämnade Göteborg…

Shetland – stormpinade öar i Atlanten

Hör Shetlandsöarna till Storbritannien eller är de fortfarande norska?År 1467 ingick Jakob III av Skottland äktenskap med unionskungen Kristian I:s dotter Margareta. I stället för hemgift lämnade svärfadern Shetland som pant till sin måg. Då hade ögruppen tillhört Norge i…