Kategori Övrigt

Det ligger en kung begraven i Munkedal

Under äldre medeltid var samregerande inte ovanligt. Systemet med primogenitur, dvs att den förstfödde – i regel sonen – skulle ärva kronan, utvecklades först så småningom. När frankernas kung Pippin den lille avled år 768, efterträddes han av sina bägge…

Tordenskiolds skepp syns ännu

En vårdag år 1717 seglade några krigsfartyg in i Brofjorden, kanske för att ta amiral Strömstierna till fånga eller bränna hans gård Vese. Båtarna tillhörde den dansk-norska flottan och bakom räden stod den 26-årige Peder Tordenskiold, dansk amiral med norsk…

Hemligheten i Brofjordens lera

Längst in i Brofjorden ligger ett fartyg och bara väntar på att bli upptäckt. Eller rättare sagt, att någon skall göra allvar av att undersökadet. Folk i trakten vet mycket väl var det finns och kan peka ut platsen, även…

Storkung fick ny gravplats

Den 29 september 1982 var Akershus fästning i Oslo platsen för en ceremoni i närvaro av kung Olav och det norska kronprinsparet och representanter för regeringen och stortinget. De befann sig i kryptan under slottskyrkan, där kung Håkon VII och…