Kategori Övrigt

Shetland – stormpinade öar i Atlanten

Hör Shetlandsöarna till Storbritannien eller är de fortfarande norska?År 1467 ingick Jakob III av Skottland äktenskap med unionskungen Kristian I:s dotter Margareta. I stället för hemgift lämnade svärfadern Shetland som pant till sin måg. Då hade ögruppen tillhört Norge i…

Det ligger en kung begraven i Munkedal

Under äldre medeltid var samregerande inte ovanligt. Systemet med primogenitur, dvs att den förstfödde – i regel sonen – skulle ärva kronan, utvecklades först så småningom. När frankernas kung Pippin den lille avled år 768, efterträddes han av sina bägge…

Tordenskiolds skepp syns ännu

En vårdag år 1717 seglade några krigsfartyg in i Brofjorden, kanske för att ta amiral Strömstierna till fånga eller bränna hans gård Vese. Båtarna tillhörde den dansk-norska flottan och bakom räden stod den 26-årige Peder Tordenskiold, dansk amiral med norsk…