Mysteriet på Shetland löst – Thorsten identifierad. Gick ett tragiskt öde till mötes.

Det berättades nyligen i denna tidning om ett bohuslänskt 100-årsminne på Shetlandsöarna. Tidningen The Shetland News hade i en notis den 22 april 1899 berättat om fyra svenska fiskebåtar som landat fisk i Baltasound. Tack vare Kutterepoken i Sverige 1 – 2 av grundsundsbon Eric Dambert kunde tre av dem omedelbart identifieras. Den fjärde, Thorsten, rådde det osäkerhet om. Men en noggrann genomgång av det förnämliga uppslagsverket ger besked också om den här båten. det visar sig att Thorsten, inte som de övriga var en kutter utan en storsjöbåt eller bankfiskeskuta som fartygstypen också kallas.

Thorsten som var hemmahörande i Edshultshall hörde till de båtar som inte bara fiskade vid norska kusten utan gick upp mot Shetland under våren och sommaren. Men bara ett år senare mötte fiskebåten sitt öde och gick under i mycket hårt väder..
Det var natten till den 4 april 1900. Thorsten med tio mans besättning befann sig Nordsjön nordväst om Egersund. Det rådde full storm och fartyget låg för mycket små segel. Det svåra vädret gjorde att mesanseglet måste bärgas, varför sju man gick akteröver för att utföra detta arbete.

Så plötsligt bröt en brottsjö förifrån in i skutan och spolade de sju männen med sig över bord Samtidigt kantrade båten. Resten av besättningen såg vad som hände men kunde inte göra någonting. Så brast stormasten och gick över bord. När de tre som var kvar sansat sig efter den hemska händelsen, gjorde de allt som var möjligt för att få fartyget på rätt köl igen och de lyckades.. Stormen fortsatte och Thorsten krängde hårt i vinden. Men de blev uppmärksammade av en annan fiskebåt.

Det visade sig vara kuttern John Dillon från Hällevikstrand. Att bärga de tre blev ett hårt arbete men lyckades. Den redlösa Thorsten
På själva påskdagen kom John Dillon till hemorten med de räddade edshultshallsfiskarna. Det saknas namn på två av de omkomna men de andra från Edshultshall var Olof Berntsson, 24 år, August Hasselgren, 23 år och Mentor Olsson, 26 år, samtliga ogifta, vidare familjefäderna August Johansson, 28 och Bernhard Samuelsson, 32 år, som båda efterlämnade hustru och två barn vardera. Snart hundra år senare lever kanske barnbarn till de två sistnämnda som här får en påminnelse om den tragiska olyckan. En reflexion: fick de efterlevande någon ersättning ? Ja, vi vet att fartyget var försäkrat och att assuransbolaget betalade ut 6005 : 60 kr.

När nu mysteriet med Thorsten är löst kan det vara av intresse att följa upp en annan notis i The Shetland News, denna gång från tidningens första tid. Den 1 maj 1886 kunde läsarna få följande nyhet ( återges i svensk översättning ) :

Två svenska fiskebåtar har anlänt till Lerwicks hamn. Fartygen som väckte stort uppseende på grund av sin konstruktion och rigg har fiskat på Doggers bank och skall nu fiska torsk och långa vid den shetländska kusten.

The Shetland News 1 Maj 1886

På tidningens redaktion har man blivit uppmärksammad på de ovanliga svenska fiskebåtarna som helt skilde sig från både inhemska och holländare. Besättningarna har säkert fått massvis med frågor och har väl gjort sitt bästa med att försöka förklara idén och fördelarna med byggnadssätt och segel. Kan vi då veta hur fartygen såg ut? Tack vare Eric Damberts böcker får vi svaret men inte bara det. Med största sannolikhet går det också att fastställa vilka båtarna var.
1885 fiskade ett lag från Grundsund vid Shetland.

Året därpå, 1886, seglade två grundsundsbåtar, Familjen och Axel, tidigt på våren till Shetland och då resultatet av resan blev synnerligen gott, gick Familjen dit igen, åtföljd av Otto, också från Grundsund. Familjen hade f.ö. Engelbrekt Sörensson (1853 – 1931) som s.k. känd man. De fiskade där, inte långt från land, hela sommaren och sålde fångsterna i land. Det verkar som att folk från detta fiskeläge höll sig väl framme och tidigt tänjde på gränserna för traditionella fiskeområden. Nordsjön och området nära norska kusten upp mot Ålesund. Men Käringöbor var också framåt och storsjöbåten Brilliant från Mollösund lär ha varit i närheten av Shetland redan 1881.

Tillbaka till Familjen och Axel. Allt talar för att det var dessa storsjöbåtar som folk i Lerwick inte hade sett maken till 1886.

Sven H. Gullman
Sven H. Gullman
Articles: 26

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *