Riseberga kloster

Riseberga gods

Risberga gods ligger vid Edsbergs socken i Lekebergs kommun, vid Fjugesta i Närke. Byggnaden som står än idag byggdes på 1700-talet medans ruinerna ligger sydväst om herrgården.
I början ska “Sverker den yngre”, ha varit den första godsägaren. Klosterruinen tillhör i dag Riseberga gård och förvaltas av Örebro läns museum. Innan museet hann ta över, så såg huset till att göra Svensk historia. De första täckdikningarna, lantbruksskolorna och även den första rationellt styrda mejeriet skedde just här.

Bönhuset och amfiteatern

Bönhuset uppfördes 1855 av godsägaren på Risberga, Olof Gabrtiel Hedengren. Efter en personlig tragedi blev han religiöst intresserad. Han samlade sitt gårdsfolk, läste religiös litteratur och predikade för dem. Intresset spred sig och många sökte sig till Riseberga. Hedengren lät bygga bönhuset för att kunna ta emot alla besökare. ”Amfiteatern” byggdes av Örebro Kulturella Förening och stod klar 1937. Föreningen uppförde en hel del teaterföreställningar. Även andra arrangemang för allmänheten gjordes, speciellt stora midsommarfester, ända fram till slutet av 1950-talet. Sedan 1967 är amfiteatern platsen för läsårets skolavslutning för eleverna i skolorna i Fjugesta. År 1970 blev bönhuset byggnadsminne.

Nunnorna vid Riseberga kloster

Den mäktige jarlen Birger Brosa skänkte gården Riseberga till en samling nunnor. I donationen ingick också andra gårdar, en kvarn i Örero och fiskevatten i Värmland. Detta hände i slutet av 1100-talet och blev grunden till klostret. Klostret var verksamt från 1180-1534.
I början var det ett dotterkloster till Vreta och officiellt skänkes jorden till klostret 1202, då Birger Brosa do och änkedrottningen Birgitta gick in i kloster och blev själv nunna och senare begraven vid sin död år 1161. Klostret utvecklades till en mäktig jordägare tack vare omfattande donationer. Till slut ägde klostret gods, betesmarker, kvarnar, skog, fiskevatten och humlegårdar i sex landskap.
1527 genomfördes reformationen. Klostrets egendomar drogs in under kronan. Sedan gavs de bort som belöningar till personer som gjort kungamakten en tjänst. 1546 träffades klostret av blixten och brann ner.
Idag återstår bara ruiner av klostret. Mest iögonfallande är väst gaveln till klosterkyrkan, som uppfördes under 1200-talets senare del.
Kyrkan var byggd av kalksten. Nunnorna nådde kyrkan via en port i södra muren. I norra muren fanns spår av en dubbelportal, som kan ha använts vid processioner. Under klostrets första tid fanns en mindre kyrka på samma plats.

Sammanfattning

Nedan finns en kortare sammanfattning om Riseberga klosters historia.

Tidslinje över Riseberga kloster

Läs mer om Riseberga kloster

Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Riseberga_kloster
Länsstyrelsen: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/kulturmiljoer/riseberga-klosterruin.html
VisitOrebro: https://www.visitorebro.se/artikel/riseberga-klosterruin/

Sven H. Gullman
Sven H. Gullman
Articles: 26