San Marino – världens äldsta republik – landet med två tideräkningar

På en 750 meter hög klippa ligger den lilla huvudstaden med samma namn som landet. San Marino är inte större än åtta kilometer långt och åtta kilometer brett. Staten omges helt av Italien. På 45 minuter kommer man dit med bil eller buss från Rimini vid den Adriatiska kusten. Många svenskar som semestrat i Rimini eller i någon annan badort vid kusten har varit med om halvdagsutflykter till San Marino men få vet något närmare om landet. Sammarineserna (ja, det skall vara två ”m”) är stolta över sin republiks historia som startade år 301. Från detta år anges också den ena tideräkningen. San Marinos statliga och kommunala myndigheter anger alltid i sina skrivelser två årtal.

44
Ett av de tre borgtorn som kröner San Marinoklippan och även finns i statsvapnet.

Vad hände år 301? I slutet av 200-talet satte den romerske kejsaren Diocletianus i gång med en omfattande förföljelse av de kristna. Två kristna män, Marinus och Leo, hade kommit från det nuvarande Kroatien till Rimini för att arbeta med hamnanläggningen. Så började förföljelserna och de båda tvingades att fly och söka skydd på var sin klippa. Efter en mirakulös händelse samlade Marinus omkring sig en grupp av andra kristna män. De bildade en klostergemenskap som dessutom blev en fristat. Detta hände just år 301. Sekel efter sekel gick, politisk turbulens avlöstes av lugna perioder, republikens status respekterades och utvecklingen gick framåt.

Det säregna med San Marino är bl a att landet har två statschefer samtidigt. De kallas ”capitani reggenti” och väljs för ett halvår i taget. Jag har varit med om den högtidliga installationen vid tre tillfällen, både den 1 april och den 1 oktober. Mina diabilder visar all den festivitas som utvecklas då.

San Marino har förutom huvudstaden åtta kommuner, ”Castelli”. Benämningen går tillbaka på det befästa slott som fanns i byarna. Ett par av dem finns kvar. Jag har besökt alla kommundelar, dels till fots och dels per buss.

San Marinos motsvarighet till SCB, Statistiska Centralbyrån, är Ufficio Programmazione economica e centro elaborazione dati e statistica. Den tillhandahåller mig sina bulletiner två gånger om året.
Som en kuriositet kan nämnas att det f n bor åtta sammarineser i Sverige.

45
Regeringspalatset

Sven H. Gullman
Sven H. Gullman
Articles: 26