Shetland – stormpinade öar i Atlanten

Hör Shetlandsöarna till Storbritannien eller är de fortfarande norska?
År 1467 ingick Jakob III av Skottland äktenskap med unionskungen Kristian I:s dotter Margareta. I stället för hemgift lämnade svärfadern Shetland som pant till sin måg. Då hade ögruppen tillhört Norge i 600 år. Det intressanta är att panten aldrig inlöstes. Formellt skulle öarna fortfarande kunna räknas till Norge. Detta har en liten grupp på Shetland hävdat och de sökte för några år sedan vinna gehör för sin uppfattning.

De flesta shetländare har norskt blod i sina ådror och alla är stolta över sin härkomst. Den regionala flaggan bär visserligen de skotska färgerna blått och vitt, men till skillnad från Skottlands som har ett diagonalt vitt kors på blå botten är den shetländska nordisk genom ett rätlinjigt kors.

42

Varje kommun och samhälle har en historisk förening som alla vårdar sig om ögruppens norska förflutna och om litteratur på det fornnorska språket. En äldre generation bevarar fortfarande ålderdomliga ord och uttryck i sitt språk men för de yngre och unga känns sådana sannolikt inte levande. Shetland har regionalt självstyre i många frågor.

43

Att kalla befolkningen för skottar skulle upplevas som en förolämpning. Eftersom ögruppen ligger rakt västerut från Norge och relativt nära Bergen ser man sommartid många segelbåtar därifrån i Lerwicks hamn, dessutom hela året norska fiskebåtar.

Lerwick är den enda staden med ca 10 000 invånare. Hela ögruppen bebos av ca 23 000 personer. Näringslivet domineras av fårskötsel, därefter kommer fiske och fiskindustri och som nummer tre oljehanteringen. Ungefär 400 000 får går och betar på vidderna. Till skillnad från Island har man aldrig kringgärdat aveln och exporten av den inhemska lilla shetlandshästen med några restriktioner.

En blick på TV:s väderkarta visar ofta lågtryck över Shetland. Antingen blåser det eller regnar det där. Ofta både ock. Cykelaffärer skulle snart gå i konkurs. Ytterligt sällan ser man andra än barn cykla. Helt naturligt med tanke på terrängförhållandena – och vädret. Jo, en och annan turist från den europeiska kontinenten. Det finns alltså cyklar att hyra. Men soliga dagar förekommer. Bad i Atlanten rekommenderas inte även om sandstränder ser lockande ut. Ögruppens geografiska läge har det goda med sig att eventuellt kriminella personer efter ett brott sällan har möjlighet att snabbt fly.

Sven H. Gullman
Sven H. Gullman
Articles: 26