Grundsunds Kapellförsamling

Utgiven 2003 av Skaftö Gille,
166 sidor, A4 format, inb., illustr.
ISSN 1108-8211
Pris 100:- (plus ev porto/emb.)

Den sista stora sillfiskeperioden i Skagerrak 1747 – 1809 gav ett ekonomiskt uppsving för fiskelägena i Bohuslän. Gustav III:s hamnordning 1771 tillät invånarna där att bygga egen kyrka och anställa präst. Grundsund skaffade sig denna möjlighet 1798.

Grundsunds kyrka
Grundsunds kyrka fd församling

Samhället ligger på Skaftö och tillhörde som kapellförsamling Morlanda pastorat på Orust. 1888 uppgick den i den nybildade Skaftö församling.
Författaren ger en bred skildring av livet i fiskeläget under 90 år, visar på den fattigdom som följde på de rika åren och skildrar hur schartauanismen kom att dominera det andliga livet i Göteborgs stift.

Boken lämnar även ett bidrag till litteraturforskningen. I romanen Jerusalem I-II (1901-1902) berättar Selma Lagerlöf om utvandringen 1896 från Nås i Dalarna till Jerusalem. Den som fick  dalkarlarna och deras familjer att ta detta steg var en väckelsepredikant som hade emigrerat från Sverige till USA och gift sig där med en flicka från Nås.
Selma Lagerlöf kallar predikanten Hellgum. Hittills har forskarna haft vaga uppgifter om dennes bakgrund. I själva verket hette han Olof Henrik Larsson och var från Grundsund.

Olof Henrik Larsson
Selma Lagerlöfs ”Hellgum”, alias Olof Henrik Larsson (f.1842 – d.1919)

Sven H. Gullman berättar utförligt om ”Hellgums” barndom och uppväxttid i Grundsund, hur han tidigt fångas av en väckelserörelse och kommer i dispyt med den schartauanske prästen, och hur grundsundsborna drar en lättnadens suck när han emigrerar till Amerika. Men livet i Amerika blev inte så som han hade planerat. Han återvände till Sverige men nu till hustruns födelsebygd. Med hjälp av sin karisma som väckelsepredikant får han åtskilliga nåsbor att lämna hus och hem för att i Palestina invänta Kristi återkomst.

I boken följs ”Hellgum” från vaggan till graven och författaren löser gåtan med mannen som stod bakom utvandringen från Nås och som utstött ur gemenskapen i Jerusalem avled där 1919.