Lourdes – visionerna, källan, undren

Lourdes bok
Lourdes bok

LOURDES
Visionerna – Källan – Undren

Utgiven 2010 av Artos bokförlag, häft. illustr. 296 sidor.
ISBN 978 91 7580 484-2

En ny stor bok om staden Lourdes i franska Pyrenéerna, som varje år är målet för sex miljoner kvinnor och män i alla åldrar. Många av dem är sjuka eller gravt handikappade. Det var där som Jungfru Maria 1858 vid upprepade tillfällen uppenbarade sig för den fjortonåriga flickan Bernadette i en grotta. Vattnet i en nyupptäckt källåder i grottan visade sig ha hälsobringande egenskaper och ryktet om underverk spreds vida omkring.

Så har det fortsatt år efter år. Tusentals personer säger sig ha blivit botade genom vattnet och på Jungfru Marias förbön men de kyrkliga myndigheterna är mycket försiktiga med att tala om underverk och bara ett mindre antal spontana tillfrisknanden har genom tiderna erkänts som mirakler. 

I programmet Gokväll lördagen den 1 oktober 2011 berättade skådespelerskan Pia Johansson bl a om sin förestående pilgrimsresa till Lourdes. Sven H Gullmans bok skymtade vid några tillfällen. Med hennes medgivande har ett par bildavsnitt fogats in nedan.

Boken finns också som talbok och är upptagen i TPB-katalogen, Sök på www.katalog.tpb.se.. Klicka sedan på TPB-katalogen och sök på orden Gullman Lourdes – lyssna på ett avsnitt ur boken som är nedladdningsbar.

Recensioner

Signum nr 6 – 2010

Den lilla staden Lourdes i Sydfrankrike är Europas mest besökta pilgrimsort. Trakten omges både av kontroverser och av mystik. Platsen är belägen i Pyrenéerna och besöks årligen av mer än sex miljoner människor från hela världen, på grund av att en 14-årig flicka, Bernadette Soubirous, år 1858 påstod sig ha sett Jungfru Maria där i Massabielle-grottan, en händelse som den katolska kyrkan firar som Vår Fru av Lourdes (Notre Dame de Lourdes). Enligt den religiösa traditionen sprang det även fram en källa med vatten i grottan. Hit kommer personer i alla åldrar och från de mest skilda omständigheter; många återkommer år efter år.

Besökarna dricker detta vatten från kranar som kommer från källan, köper flaskor med källvatten och badar eller tvättar sig i det tolvgradiga vattnet, allt för att efterfölja de uppmaningar som Jungfru Maria gav till Bernadette. Av samma skäl har kyrkor byggts i området och processioner sker till Guds ära. Den katolska kyrkan understryker att vattnet i sig inte är heligt, utan att det är tron som gör vattnet heligt.

Lourdes tar emot över 100 000 sjuka per år. Endast ett sextiotal mirakler har godkänts av kyrkan, och då efter en mycket ingående fackmannamässig medicinsk granskning. Desto fler har upplevt förbättringar på olika sätt. Få pilgrimer torde dock lockas till Lourdes med sikte på att miraklet skall gälla dem själva.

Det man upplever i Lourdes är ytterst svårfångat i ord och bild och den dokumentation som finns spränger alla ramar i sin enorma omfattning. Mängden säger något om utmaningen i en sådan uppgift. Den inbyggda svårigheten ligger i att det för de allra flesta pilgrimer handlar om inre skeenden, och för författare gäller det att i skrift begränsa sig till det som är relevant och synligt. Även på de nordiska språken finns litteratur som försöker fånga fenomenet Lourdes.

Vill man närma sig ett så kontroversiellt objekt måste man först fingranska vem som har skrivit/filmat, vad målet är och vad man själv vill ha som läsare/betraktare, alltså först bilda sig en helhetsuppfattning. Det är med andra ord centralt att ta till sig sammanhanget, kontexten, för att öka förståelsen av upplevelsen.

I Lourdes står Jungfru Maria, processioner och bikt i fokus, vilket innebär att man på plats tar del av en helt överväldigande katolsk kultur, som i sin massivitet inte lämnar någon oberörd. Denna fromhetstyp kan vara direkt provocerande för den som inte har den referensramen eller delar de värderingarna…

… Lourdes. Visionerna – källan – undren av katoliken och för detta skolledaren Sven H. Gullman, född 1928. Att Gullmans ambition och ansats försöker vara bred kan man inte ta miste på. Här finns också en introduktion till de antiklerikala stämningar som rådde i Frankrike vid tiden för uppenbarelserna. Som i så många andra introduktioner finns också en genomgång av de mirakler som officiellt har godkänts. Värdefulla upplysningar för icke-katoliker ges, vilket inte minst har sin förklaring i Gullmans egen bakgrund, i schartauansk svenskkyrklighet. Man kan dock misstänka att ännu fler upplysningar kunde ha varit på sin plats; ingen kan till exempel ha lämnats oberörd av de bildstrider som rasat i delar av svensk kristenhet. Därför borde man kanske ha kommenterat att Jungfru Maria, återgiven som bild (skulptur) bärs först i den berömda ljusprocessionen i Lourdes. Katolska devotioner behöver förklaras för varje ny generation, eftersom det rör sig om mycket speciella fromhetsuttryck som inte bara väcker starka känslor utan vars innebörd måste hållas aktuell även för den som utövar devotionen. Det är därför man med tacksamhet läser kapitlen om Jungfru Maria, om vattnets betydelse i Bibeln och om rosenkransen…

… Oavsett om man hämtar informationen är dock den egna pilgrimsresan till Lourdes det bästa sättet att lära känna platsen och att på ett personligt plan ta del av dess möjligheter …

Bengt Säfsten