Om mig

”Jag är född och uppvuxen i fiskeläget Grundsund i Bohuslän, studerade vid Göteborgs universitet, där jag blev filosofie magister i nordiska språk, litteraturhistoria, historia och statskunskap, och flyttade 1962 till Stockholm. Under göteborgstiden lämnade jag 1960 Svenska kyrkan och upptogs i den Katolska kyrkan.

Fram till 1969 tjänstgjorde jag som läroverksadjunkt. Detta år blev jag konsulent i historia vid Stockholms skoldirektion. Fem år senare påbörjade jag min skolledarbana i Stockholm vid Engelbrekts rektorsområde. Denna tjänst lämnade jag för en motsvarade vid Stockholms musikgymnasium (Adolf Fredrik). Under ett par år uppehöll jag en vid skolförvaltningen centralt placerad rektorstjänst och blev därefter rektor vid anrika Nya Elementars gymnasium, grundat 1828 som Nya Elementarskolan och med Carl Jonas Love Almqvist som en av de första rektorerna. Nya Elementars gymnasium fusionerades så småningom med Blackebergs gymnasium. Jag fortsatte min rektorstjänst vid det förenade gymnasiet som med sina cirka 1 000 elever då var Stockholms största med enbart teoretiska linjer. Sedan min pensionering är jag heltidsengagerad som forskare, författare, föreläsare och kulturskribent.

Under åren 1995 – 2006 var jag ordförande i Birgittaföreningen. Denna stiftades 1907 och har till uppgift att ekonomiskt stödja utgivning och spridning av katolska skrifter och andra media. Information om föreningen lämnas via www.katolskakyrkan.se, därefter ”Katolska verksamheter”, sedan ”Annat” och slutligen ”Birgittaföreningen”.
Till hundraårsminnet utgav Veritas Förlag boken Birgittaföreningen 100 år i den katolska litteraturens tjänst, författad av Lars Hallberg, förste arkivarie vid Riksarkivet. I samband med jubileet den 18 april 2007 förlänades jag av biskop Anders Arborelius Stockholms katolska stifts medalj Ora et Labora, ”för hängivet arbete inom kyrkan i Sverige”.

Sven H Gullman
Sven H Gullman

Under åren 1995 – 2007 var jag styrelsemedlem och klubbmästare i Bohusläns Gille i Stockholm www.bohusgillet.se . Också detta grundades 1907. Hundraårsminnet firades den 23 febr 2007 i Operakällarens festvåningar i Stockholm. I jubileumsboken, tryckt hos Risbergs i Uddevalla, medverkar ett flertal av Gillets medlemmar. Boken kan beställas hos sekreteraren via [email protected]

Vid jubileet tilldelades jag Gillets förtjänstmedalj i guld och blev hedersledamot.

I september 1996 besökte jag det Heliga berget Athos för första gången. Detta besök har kommit att följas av många. Vid i stort sett varje tillfälle har jag på plats fått tillstånd att utöka de beviljade fyra dagarna på klosterhalvön med ytterligare fyra. Det har medfört att jag har besökt samtliga kloster mer än en gång samt åtskilliga sketer kellier och andra munkboningar. 2004 kom min bok om Athos, den första på svenska, ut på Artos & Norma Bokförlag.

Den 11 sept 2004 dubbades jag till riddare av Den Heliga Gravens av Jerusalem Orden (Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani). Förutom mig upptogs ett antal herrar och damer i orden. Även medlemmar av det andliga ståndet ingick i denna investitur. Ceremonin ägde rum i Stockholms katolska domkyrka och förrättades av Hans Salighet, Patriarken av Jerusalem, Michel Sabbah, som kom till Stockholm enbart för denna uppgift. Ståthållarskapet Sverige hade upprättats året innan”. www.gravriddarorden.se