Österns Kyrkor i Sverige

Utgiven 2014 av bokförlaget Alhambra,
238 sidor, inb., illustr.
ISBN 978-91-87771-32-2

Österns kyrkor i Sverige omslag
Österns kyrkor i Sverige omslag

Decennierna efter andra världskriget förändrades i hög grad Sveriges religionskarta. Dittills hade Svenska kyrkan dominerat – nu började den bilden luckras upp genom invandring från länder med andra kyrkor och religioner.

Inte bara antalet katoliker ökade, ortodoxa från Östeuropa, Balkanhalvön och Främre Orienten slog sig ned på många orter. Men också andra trosriktningar fick fäste i vårt land med islam som måhända den största eller mest kända.
Boken vill beskriva de kyrkosamfund med bakgrund i östra Europa och i Orienten som numera är verksamma i Sverige.