Ostindiefarares skeppsklocka blev kyrkklocka på Shetland

Nyligen kunde man i denna tidning (Lysekilsposten) läsa en intressant artikel under rubriken Ostindiefararen Götheborgs tragiska men underbara öde. Skribenten berättar bl. a. om två fartyg som förliste utanför Shetland, nämligen Stockholm och Drottningen af Swerige. När ostindieseglare lämnade Göteborg…

Shetland – stormpinade öar i Atlanten

Hör Shetlandsöarna till Storbritannien eller är de fortfarande norska?År 1467 ingick Jakob III av Skottland äktenskap med unionskungen Kristian I:s dotter Margareta. I stället för hemgift lämnade svärfadern Shetland som pant till sin måg. Då hade ögruppen tillhört Norge i…

Det ligger en kung begraven i Munkedal

Under äldre medeltid var samregerande inte ovanligt. Systemet med primogenitur, dvs att den förstfödde – i regel sonen – skulle ärva kronan, utvecklades först så småningom. När frankernas kung Pippin den lille avled år 768, efterträddes han av sina bägge…